Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Tiêu chuẩn so sánh 2
  • Lý thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
 • Định lý
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Tích phân suy rộng loại 2

Bài 2. Các tiêu chuẩn hội tụ (P2)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 4.962

Nội dung: 

 • Bài giảng cung cấplý thuyết và các ví dụ về  tiểu chuẩn so sánh 2 của tích phân, tích phân suy rộng loại 2
Lưu ý:
 •  Cần nắm chắc các quy tắc và làm đầy đủ BTTL

Chưa có thông báo nào