Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Một số trường hợp khác
    • Bài 1
    • Bài 2, 3
    • Bài 4
    • Bài 5
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Tích phân suy rộng loại 2

Bài 2. Các tiêu chuẩn hội tụ (P3)

Độ dài: 50 phút - Số lượt học 1.172

Nội dung: 

  • Bài giảng cung cấp 1 số trường hợp khác về sự hội tụ của tích phân suy rộng loại 2


Chưa có thông báo nào