Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 6. Tích phân suy rộng loại 1

Bài 1. Định nghĩa – ví dụ (P1)

Độ dài: 55 phút - Số lượt học 5.578

Nội dung: 

  • Bài giảng cung cấp các định nghĩa về tích phân, tích phân suy rộng

Chưa có thông báo nào