Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa
 • Bài tập mẫu - Bài 1
  • Câu 1 - 3
  • Câu 4
  • Câu 5
  • Câu 6
  • Câu 7
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Tích phân suy rộng loại 2

Bài 1. Định nghĩa – ví dụ (P1)

Độ dài: 75 phút - Số lượt học 2.872

Nội dung: 

 • Bài giảng cung cấp các định nghĩa về tích phân, tích phân suy rộng loại 2

Chưa có thông báo nào