Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • Bài tập 1
  • Bài tập 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 5. Khai triển Taylor - Maclaurin

Bài 2. Khai triển Maclaurin

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 6.868

Nội dung: 

  • Bài giảng cung cấp dạng khai triển Maclaurin giúp phân tích 1 hàm số thành dạng tổng các đa thức.

Chưa có thông báo nào