Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Điều kiện ​​​cần của chuỗi số hội tụ
  • Điều kiện hội tụ
  • VD 1, 2, 3
 • Một số tính chất đơn giản
  • Tính chất
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 8. Chuỗi số

Bài 1. Đại cương về chuỗi số (P2)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.633

Bài giảng cũng cấp các lý thuyết và ví dụ về
+ Điều kiện ​​​cần của chuỗi số hội tụ
+ Các tính chất đơn giản về chuỗi số

Chưa có thông báo nào