Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Tiêu chuẩn so sánh 1
    • Lý thuyết
    • Bài tập 1
    • Bài tập 2
    • Bài tập 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 7. Tích phân suy rộng loại 2

Bài 2. Các tiêu chuẩn hội tụ (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.727

Nội dung: 

  • Bài giảng cung cấp các tiểu chuẩn hội tụ về tích phân, tích phân suy rộng loại 2

Chưa có thông báo nào