Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
 • Định nghĩa 1
  • VD 1
  • VD 2
  • VD 3
 • Định nghĩa 2
  • VD 1
  • VD 2
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 4. Hàm liên tục – Điểm gián đoạn

Bài 1. Các khái niệm (P1)

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 3.169

Nội dung: 

Bài giảng cung cấp các khai niệm về tính liên tục và điểm gián đoạn của hàm số Chưa có thông báo nào