Phần Giải tích 1 - Thầy Lê Bá Trần Phương

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa + định lý Abel
  • Bán kính hội tụ của chuỗi lũy thừa
  • Cách tìm miền hội tụ của chuỗi
  • Bài tập mẫu 1
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 9. Chuỗi hàm

Bài 2. Chuỗi lũy thừa (P1)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.125

Nội dung: 

  • Bài giảng cung cấp các kiến thức về  chuỗi lũy thừa cùng các ví dụ minh họa dễ hiểu đi kèm


Chưa có thông báo nào