PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 26: Sóng (Phần 2)

Độ dài: 37 phút

Tóm tắt nội dung


Trong phần 1, cô giáo đã cùng các em đi vào phần khái quát chung về tác giả, tác phẩm cũng như bình giảng về khổ thơ một. Trong bài giảng phần hai này, cô giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn các em tìm hiểu khổ thơ 2, 3, 4 và 5. Các em cùng lắng nghe bài giảng của cô giáo nhé!

Trao đổi bài (0)

X