PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 40: Vợ chồng A Phủ (Phần 1)

Độ dài: 54 phút

Tóm tắt nội dung


Vợ chồng A Phủ của Tô Hoài là một trong những truyện ngắn đậm tính nhân văn. Tác phẩm không chỉ là một lát cắt nhỏ trong đời sống của người dân tộc miền núi Tây Bắc mà còn ẩn chứa nhiều ý nghĩa giáo dục về khát vọng, sức sống của con người trong hoàn cảnh khó khăn.

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
 • Tác giả, tác phẩm
  • Tác giả
  • Tác phẩm
 • Phân tích nhân vật Mị
  • Mị có những phẩm chất tốt đẹp
  • Mị phải chịu số phận bất hạnh
  • Sức sống tiềm tàng, mãnh liệt
X