PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11

Bài 17: Chiều tối (Phần 1)

Độ dài: 48 phút

Tóm tắt nội dung

Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của dân tộc, Người không chỉ là một nhà Cách Mạng tài ba mà Người còn là một nhà thơ lớn của dân tộc. Nhắc đến sự nghiệp thơ ca của Người chúng ta không thể không nhắc tới Nhật ký trong tù, trong đó Chiều tối được xem là bài thơ "xinh xắn" nhất tập thơ.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tiểu dẫn
  • Tìm hiểu bài thơ
    • 2 câu thơ đầu
    • 2 câu thơ cuối
  • Tổng kết
X