PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Phong cách ngôn ngữ chức năng
    • Phong cách ngôn ngữ chính luận
    • Phong cách ngôn ngữ hành chính
    • Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 01: Đọc - hiểu văn bản

Bài 02: Cung cấp kiến thức tiếng Việt cơ bản (Phần 2)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 7.659


Trong tiết học trước, cô giáo đã cung cấp cho các em những kiến thức về ba phong cách ngôn ngữ là sinh hoạt, khoa học và báo chí. Trong bài học hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các em ba phong cách ngôn ngữ còn lại là chính luận, hành chính và nghệ thuật. Các em theo dõi và ghi chép lại bài nhé!
Trong bài giảng, ở phần giảng về phong cách ngôn ngữ chính luận (phút 05:07) cô giáo có nói nhầm tên "phong cách ngôn ngữ chính luận" thành "phong cách ngôn ngữ báo chí". Các em chú ý để tự chỉnh sửa lại trong phần ghi chép của mình nhé!

Chưa có thông báo nào