PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 09: Tây Tiến (Phần 6)

Độ dài: 55 phút

Tóm tắt nội dung


Trong bài giảng trước, cô giáo đã phân tích bốn câu đầu đoạn ba - kí ức về cuộc sống chiến đấu của những người lính Tây Tiến. Hôm nay, ở bài giảng cuối cùng về tác phẩm này, cô giáo sẽ đi phân bốn câu còn lại - kí ức về chiến sĩ Tây Tiến trong sự hi sinh anh dũng và bốn câu thơ cuối bài. Các em nhớ nghe và ghi chép bài giảng thật cẩn thận nhé!

Trao đổi bài (3)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Kí ức về người chiến sĩ Tây Tiến trong sự hi sinh anh dũng
    • Rải rác biên cương mồ viễn xứ
    • Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
    • Áo bào thay chiếu anh về đất
    • Sông Mã gầm lên khúc độc hành
  • 4 câu cuối bài
X