PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11

Bài 19: Từ ấy

Độ dài: 33 phút

Tóm tắt nội dung

Bài thơ “Từ ấy” được Tố Hữu sáng tác vào tháng 7/1938; nhan đề bài thơ trở thành tên tập thơ đầu của ông. Có thể nói “ Từ ấy” là tiếng hát của người thanh niên yêu nước Việt Nam giác ngộ lí tưởng Mác Lê Nin trong ngày hội lớn của cách mạng...

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Tiểu dẫn
  • Tìm hiểu bài thơ
    • Khổ 1
    • Khổ 2
    • Khổ 3
X