PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Tiểu dẫn
  • Tìm hiểu bài thơ
    • Khổ 1
    • Khổ 2
    • Khổ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 04: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 11 (THAM KHẢO)

Bài 19: Từ ấy

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 962

Bài thơ “Từ ấy” được Tố Hữu sáng tác vào tháng 7/1938; nhan đề bài thơ trở thành tên tập thơ đầu của ông. Có thể nói “ Từ ấy” là tiếng hát của người thanh niên yêu nước Việt Nam giác ngộ lí tưởng Mác Lê Nin trong ngày hội lớn của cách mạng...

Chưa có thông báo nào