PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 28: Sóng (Phần 4)

Độ dài: 27 phút

Tóm tắt nội dung

Trong bài giảng cuối cùng về bài thơ Sóng, cô Trịnh Thu Tuyết sẽ giúp các em tìm hiểu hai khổ thơ cuối cùng là khổ 8 và khổ 9. Bên cạnh đó, cô cũng sẽ tổng kết lại những giá trị nghệ thuật và giá trị nội dung. Các em cùng theo dõi bài giảng và ghi chép lại nhé!

X