PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 54: Rừng xà nu (Phần 3)

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung


Để khép lại mạch bài giảng về hình tượng xà nu, cô giáo sẽ cùng các em tìm hiểu về hai mạch ý cuối cùng: xà nu là hình tượng Tây Nguyên gắn bó mật thiết với cách mạng và xà nu trong thế song hành ứng chiến độc đáo với con người.

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Xà nu với dân làng Xô man
  • Xà nu với cuộc đời Tnú
  • Xà nu trong thế song hành ứng chiến độc đáo với con người
X