PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Đất Nước trong chiều rộng của văn hóa
  • Đất Nước hiện hữu trong mỗi cá nhân
  • Trách nhiệm cá nhân với cộng đồng và viễn cảnh đất nước
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 21: Đất Nước (Phần 3)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 4.460


Trong bài giảng phần 3, cô giáo sẽ tập trung đi vào phân tích phần cuối cùng của đoạn 1 - Đất Nước với mỗi con người thông qua việc tìm hiểu Đất Nước hiện hữu trong mỗi cá nhân và trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng, viễn cảnh đất nước. Các em cùng theo dõi bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào