PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 27: Sóng (Phần 3)

Độ dài: 39 phút

Tóm tắt nội dung


Như vậy, sau bài giảng phần một và phần hai, cô giáo đã giúp các em tìm hiểu về bốn khổ thơ đầu của bài thơ Sóng và khổ năm. Bốn khổ thơ thể hiện tình yêu soi vào sóng để tự nhận thức. Tiếp nối mạch bài giảng, hôm nay, cô giáo sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về khổ sáu và khổ bảy.

Trao đổi bài (0)

X