PEN-C Ngữ văn - Cô Trịnh Thu Tuyết

  Mục lục bài giảng
  • Tác giả
  • Tác phẩm
  • Khái niệm về Đất Nước
  • Trong văn học qua các thời kì
  • Đoạn đầu
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyên đề 03: Nghị luận văn học - Chương trình Ngữ văn 12

Bài 19: Đất Nước (Phần 1)

Độ dài: 66 phút - Số lượt học 10.721


Đoạn trích Đất Nước được trích từ trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đoạn trích thể hiện cảm nghĩ mới mẻ của tác giả về đất nước qua những vẻ đẹp được phát hiện ở chiều sâu trên nhiều bình diện: lịch sử, địa lí, văn hóa,... Trước khi đi sâu vào tìm hiểu cụ thể đoạn trích này, cô giáo Trịnh Thu Tuyết sẽ có những nét khái quát chung về tác giả, tác phẩm, khái niệm về Đất Nước, Đất Nước trong văn chương qua các thời kì và phân tích cụ thể đoạn đầu. Các em cùng nghe bài giảng nhé!

Chưa có thông báo nào