Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
    • So sánh số có nhiều chữ số
    • Hàng triệu và lớp triệu
Nhấn để bật tiếng
X

So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu.

So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu.

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 6.802


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: So sánh các số có nhiều chữ số. Triệu và lớp triệu.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào