Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Dấu hiệu chia hết cho 3
  • Bài tập minh họa về dấu hiệu chia hết cho 3
Nhấn để bật tiếng
X

Dấu hiệu chia hết cho 9 và 3

Dấu hiệu chia hết cho 9 và 3 (Phần 2)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 918


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dấu hiệu chia hết cho 3.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

ĐÍNH CHÍNH BÀI GIẢNG: Ở clip 2, bài 1, phút thứ 2:00, cô giáo nhầm thành tìm số chia hết cho 9, đúng phải là tìm các số chia hết cho 3, do đó 6 có chia hết cho 3 nên 231 chia hết cho 3. Vậy kết quả của bài 1 là: 231, 1872, 92313. Các em chú ý sửa lại vào vở ghi của mình nhé. Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào