Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Bài toán 1
  • Bài toán 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (Phần 1)

Độ dài: 10 phút - Số lượt học 1.295

Chưa có thông báo nào