Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3 + 4
  • Bài 5
  • Bài 6
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập về hình học

Ôn tập về hình học

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 657

CHÚ Ý: Ở clip 3, phút thứ 3:32, trên bảng hiện thiếu đề bài 4 như sau:

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB=6cm, AD = 4cm.
b) Vẽ trung điểm M của cạnh AD, trung điểm N của cạnh BC.
- Kể tên các hình chữ nhật có trong hình.
- Kể tên các cạnh song song với cạnh AB.

Chưa có thông báo nào