Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tìm 1 số khi biết nó là trung bình cộng của các số còn lại. Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Tìm số trung bình cộng

Một số dạng toán về trung bình cộng (Phần 1) (Tham khảo)

Độ dài: 9 phút - Số lượt học 3.479

Chưa có thông báo nào