Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Phép cộng 2 phân số cùng mẫu
    • Kiến thức cần nhớ
    • Bài tập áp dụng
  • Phép cộng 2 phân số khác nhau
    • Kiến thức cần nhớ
    • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Phép cộng phân số

Phép cộng phân số

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 2.853

Chưa có thông báo nào