Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1 + 2
  • Bài 3 + 4
  • Bài 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập chung về dấu hiệu chia hết.

Luyện tập chung về dấu hiệu chia hết.

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 569


Tóm tắt nội dung:
- Củng cố kiến thức về dấu hiệu chia hết cho một số.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào