Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 6
  • Bài 7
  • Bài 8
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (Phần 2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 992

Chưa có thông báo nào