Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Phân số là gì ?
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3 + 4
 • 2. Phân số và phép chia số tự nhiên
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
Nhấn để bật tiếng
X

Phân số và phép chia số tự nhiên

Phân số và phép chia số tự nhiên

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.949

Chưa có thông báo nào