Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Dấu hiệu chia hết cho 2.
    • Dấu hiệu chia hết cho 2
    • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5

Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.421


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào