Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tìm 1 số biết nó ít hơn trung bình cộng
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tìm số trung bình cộng

Một số dạng toán về trung bình cộng (Phần 2) (Tham khảo)

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 2.551

Chưa có thông báo nào