Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 2.Tìm một số biết nó nhiều hơn trung bình cộng
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tìm số trung bình cộng

Một số dạng toán về trung bình cộng (Phần 1) (tiếp) (Tham khảo)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.809

Chưa có thông báo nào