Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2
    • Bài 3 + 4
    • Bài 5 + 6
Nhấn để bật tiếng
X

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song.

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song.

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.381


Tóm tắt nội dung:
- Cung cấp, giới thiệu kiến thức về: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng song song.
- Giới thiệu các kĩ năng; phương pháp làm bài tập liên quan.
Lưu ý khi học bài giảng:
- Theo dõi kĩ video bài giảng; làm lại các ví dụ giáo viên đã cung cấp trong video.
- Tạm dừng video bài giảng để ghi chép nếu học sinh không viết theo kịp
- Làm các bài tập về nhà để nắm chắc kiến thức đã được học.
Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào