Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ
Nhấn để bật tiếng
X

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Dạng bài: Viết thêm chữ số vào số tự nhiên (Tham khảo)

Độ dài: 6 phút - Số lượt học 4.179

Chưa có thông báo nào