Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Phân số bằng nhau
    • Kiến thức cần nhớ
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số

Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số (Phần 1)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 2.517

Chưa có thông báo nào