Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Lí thuyết
  • 2. Bài tập
    • Bài 1, 2, 3
    • Bài 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 4, 25 VÀ 8

Dấu hiệu chia hết cho 4 và 25 và 8

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 988

Chưa có thông báo nào