Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Phép trừ hai phân số cùng mẫu
    • Kiến thức cần nhớ
    • Bài tập áp dụng
  • Phép trừ 2 phân số khác mẫu
    • Kiến thức cần nhớ
    • Bài tập áp dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Phép trừ phân số

Phép trừ phân số

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.173

Chưa có thông báo nào