Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 942

Ghi chú: số thứ tự bài tập trùng với mục lục bài giảng

Chưa có thông báo nào