Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập áp dụng
    • Bài 1 + 2
    • Bài 3+4+5
Nhấn để bật tiếng
X

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Một số bài tập minh họa

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 4.193

Chưa có thông báo nào