Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • 2. Rút gọn phân số
    • Kiến thức cần nhớ
    • Bài 1
    • Bài 2+3
Nhấn để bật tiếng
X

Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số

Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số (Phần 2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.212

Chưa có thông báo nào