Toán 4 (CT cũ)

Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất giao hoán của phép nhân

Tính chất giao hoán của phép nhân (Phần 1)

Độ dài: 5 phút - Số lượt học 2.019

Các con xem phần lý thuyết qua phần TLBG và theo dõi các ví dụ cụ thể của cô để hiểu rõ về tính chất giao hoán của phép nhân nhé

Chưa có thông báo nào