Toán 4 (CT cũ)

Nhấn để bật tiếng
X

Chia cho số có ba chữ số

Một số bài tập minh họa (Phần 1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.071

Ở clip 2, phút thứ 03:07, cô tính nhầm 16+320=326, các em sửa thành 16+320=336. Chúc các em học tốt.

Chưa có thông báo nào