Toán 4 (CT cũ)

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cần nhớ + Bài 1
Nhấn để bật tiếng
X

Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Dạng bài: Xóa bớt chữ số trong số tự nhiên (Tham khảo)

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 3.379

Chưa có thông báo nào