Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu về nguyên tố hóa học
  • Tìm hiểu nguyên tử khối, xác định nguyên tử khối của một nguyên tố
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Nguyên tố hóa học

Bài 3: Nguyên tố hóa học

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 12.079

Chưa có thông báo nào