Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • bằng cách nào có thể tìm đc thể tích chất khí tham gia và sp? Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Tính theo phương trình hóa học

Bài 20: Tính theo phương trình hóa học (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.821

Ở ví dụ 2 các em cần sửa lại số liệu như trong ảnh dưới để có đáp án đúng nhé.


Chưa có thông báo nào