Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • bằng cách nào có thể tìm đc thể tích chất khí tham gia và sp? Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tính theo phương trình hóa học

Bài 20: Tính theo phương trình hóa học (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.264

Ở ví dụ 2 các em cần sửa lại số liệu như trong ảnh dưới để có đáp án đúng nhé.


Chưa có thông báo nào