Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Xác định tỉ khối của khí A so với khí B
  • Bài tập
  • Bằng cách nào có thể biết đc khí A nặng hay nhẹ hơn không khí
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

Tỉ khối của chất khí

Bài 16. Tỉ khối của chất khí

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.479

Chưa có thông báo nào