Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Xác định tỉ khối của khí A so với khí B
  • Bài tập
  • Bằng cách nào có thể biết đc khí A nặng hay nhẹ hơn không khí
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tỉ khối của chất khí

Bài 16. Tỉ khối của chất khí

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 3.005

Chưa có thông báo nào