Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu khái niệm phản ứng hóa học
  • Nghiên cứu diễn biến của phản ứng hóa học
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng hóa học

Bài 10: Phản ứng hóa học

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 5.803

Chưa có thông báo nào