Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng chất như thế nào?
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Nhấn để bật tiếng
X

Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

Bài 15: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và mol.

Độ dài: 4 phút - Số lượt học 4.350

Chưa có thông báo nào