Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Sự oxi hóa
  • Phản ứng hóa hợp
  • Ứng dụng oxygen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 21: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.251

Chưa có thông báo nào