Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Sự oxi hóa
  • Phản ứng hóa hợp
  • Ứng dụng oxygen
Nhấn để bật tiếng
X

Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của oxi

Bài 21: Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp - Ứng dụng của Oxi

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.853

Chưa có thông báo nào