Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu về khái niệm, và cách xác định hóa trị của nguyên tố
  • Quy tắc hóa trị
  • a, Tính hóa trị của 1 nguyên tố
  • b, Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hóa trị

Bài 7: Hóa trị

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 9.980

Chưa có thông báo nào