Học tốt Hóa học 8 - Cô Phạm Thị Thúy Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu về khái niệm, và cách xác định hóa trị của nguyên tố
  • Quy tắc hóa trị
  • a, Tính hóa trị của 1 nguyên tố
  • b, Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị
Nhấn để bật tiếng
X

Hóa trị

Bài 7: Hóa trị

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 10.323

Chưa có thông báo nào